K problematice vztahu ekonomiky a politiky

Variant title
Соотношение экономики и политики
Sootnošenije èkonomiki i politiki
Zur Problematik der Beziehungen zwischen Ökonomik und Politik
Contributor
Vácha, Michal (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1965, vol. 14, iss. G9, pp. [21]-38
Extent
[21]-38
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document