Die Losung der Arbeiterregierung - der Vorgängerin der Volksdemokratie und der erste Versuch ihrer Verwirklichung in Sachsen im Jahre 1923

Variant title
Heslo dělnicko-rolnické vlády - předchůdce lidové demokracie a první pokus o jeho uskutečnění v roce 1923
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1966, vol. 15, iss. G10, pp. [65]-82
Extent
[65]-82
Type
Article
Language
German
License: Not specified license
Summary language
Document