Знaчeниe и oбщecтвeннaя фyнкция идeoлoгии

Variant title
O významu a společenské funkci ideologie
Contributor
Kelíšková, Anežka (Translator)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1967, vol. 16, iss. G11, pp. [17]-26
Extent
[17]-26
Type: Article
Language
Russian
License: Not specified license
Summary language
Document