Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná
1987, roč. 36, č. H22

Název čísla: Convivium musicum
Rok: 1987
Rok vydání: 1991
ISBN: 80-210-0354-5
Poznámka: Rudolfu Pečmanovi k 12. 4. 1991

Obsah:

[9]-11 Místo úvodu | pdficon
Stati
[13]-18 K prozodii svatováclavských hymnů Jana z Jenštejna Nechutová, Jana | pdficon
[19]-28 Hudebně teoretická a editorská činnost Jana Ámose Komenského ve světle jeho Kancionálu z roku 1659 Settari, Olga | pdficon
[29]-36 Filozofické myšlení v Německu za života J.S. Bacha Gabriel, Jiří | pdficon
[37]-54 Zur Adaptierung nationaler Stile und Schreibarten in der Musik Georg Philipp Telemanns (1681-1767) Fleischhauer, Günter | pdficon
[55]-60 Hudební terminologie ve sbírce Josefa Antonína Seydla (1775-1837) Šlosar, Dušan; Štědroň, Miloš | pdficon
[61]-68 "Mensch - Musik - Kunst" als Gegenstand der Futurologie Fukač, Jiří | pdficon
Výběrová bibliografie prací Rudolfa Pečmana
[69]-82 Výběrová bibliografie prací Rudolfa Pečmana Zapletalová, Jaroslava | pdficon
Fotografie
Fotografie | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet