Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická

ISSN: 1211-3522
Variant title: Annales psychologici
Variant title: Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. P, Series psychologica
Publisher: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Published: 1996-2010
Description: Řada psychologická (řada P) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, ISSN 1211-3522, vycházela v letech 1996-2010, zároveň také pod názvem Annales psychologici. Uveřejňovala příspěvky z oblasti psychologie a příbuzných disciplín. Navázala na řadu pedagogicko-psychologickou (I), která vycházela v letech 1966-1995. (V letech 2012 a 2013 vydával Psychologický ústav FF MU odborný časopis Klinická psychologie a osobnost, ISSN 1805-6393; od r. 2014 se vrací k tradici Annales psychologici, s novým ISSN 2336-4939).

Volumes, Issues

1996   (Volume 45 in series SPFFBU) P1
1998   (Volume 46 in series SPFFBU) P2
1999   (Volume 47 in series SPFFBU) P3
2000   (Volume 48 in series SPFFBU) P4
2001   (Volume 49 in series SPFFBU) P5
2002   (Volume 50 in series SPFFBU) P6
2003   (Volume 51 in series SPFFBU) P7
2004   (Volume 52 in series SPFFBU) P8
2005   (Volume 53 in series SPFFBU) P9
2006   (Volume 54 in series SPFFBU) P10
2007   (Volume 55 in series SPFFBU) P11
2008   (Volume 56 in series SPFFBU) P12
2009   (Volume 57 in series SPFFBU) P13
2010   (Volume 58 in series SPFFBU) P14

Search


Advanced Search

Browse