Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická
1974, roč. 23, č. I9

Rok: 1974
Rok vydání: 1976
Poznámka: Psychologické číslo

Obsah:

Články
[5]-16 Příspěvek k analýze struktur myšlení ve vědecké a technické tvořivosti Chalupa, Bohumír | pdficon
[17]-51 Matematické modely průběhu aktivní pozornosti Chmelař, Vilém; Osecký, P. | pdficon
[53]-60 Psychologische und physiologische Determination der sensomotorischen Koordination Sedlák, Jiří | pdficon
[61]-79 Maskulinní a femininní charakteristiky zájmových preferencí Kolaříková, Olga | pdficon
[81]-101 Schopnosti a faktory jejich rozvoje Pokorný, Jan | pdficon
Předběžná a metodická sdělení
[103]-121 Metodologické problémy psychologického zkoumání dvojčat Švancara, Josef | pdficon
Zprávy
[123]-139 Rozvoj oboru psychologie na filosofické fakultě UJEP v letech 1948-1973 Sedlák, Jiří; Chalupa, Bohumír | pdficon
[141]-151 Vývoj učebních plánů oboru psychologie na brněnské univerzitě v letech 1948-1973 Svoboda, Mojmír | pdficon
Recenze
[153]-155 [Klix, Friedhart. Information und Verhalten: kybernetische Aspekte der organismischen Informationsverarbeitung: Einführung in naturwissenschaftliche Grundlagen der allgemeinen Psychologie] Chalupa, Bohumír | pdficon
[157]-163 Výměna Štukavec, Libor | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet