Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Up | Next

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická
1996, vol. 45, iss. M1

Year: 1996
Publication year: 1997
ISSN: 1211-6327
ISBN: 80-210-1526-8

Table of contents:

[3] Informace čtenářům | pdficon
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
[5]-30 Seskupení hrobů nositelů kultury s lineární keramikou na neolitickém sídlišti v Těšeticích-Kyjovicích, okr. Znojmo Dočkalová, Marta; Koštuřík, Pavel | pdficon
[31]-45 Vypíchaná keramika z Těšetic-Kyjovic. Objekty 1. skupiny Kazdová, Eliška | pdficon
[47]-56 Die Bauten des Megaron Typus in Mähren Stuchlíková, Jana | pdficon
[57]-79 Letecká a geofyzikální prospekce při výzkumu pravěkých kruhových příkopů na Moravě Hašek, Vladimír; Kovárník, Jaromír | pdficon
[81]-89 Archeologie a Internet Macháček, Jiří | pdficon
Miscellanea archaelogica
[91]-93 Magisterské práce obhájené na katedře archeologie FF MU v letech 1991-1995 Podborský, Vladimír | pdficon
[95]-104 Anotace diplomových práci (1991-1995) | pdficon
Recenze a referáty – Besprechungen – Reviews – Reports
[105]-106 [Šiška, Stanislav. Dokument o spoločnosti mladšej doby kamennej: (Šarišské Michaľany)] Urminský, Jozef | pdficon
106-108 [Pavúk, Juraj; Bátora, Jozef. Siedlung und Gräber der Ludanice-Gruppe in Jelšovce] Koštuřík, Pavel | pdficon
108-109 [Frolík, Jan; Sigl, Jiří. Chrudimsko v raném středověku: vývoj osídlení a jeho proměny] Korený, Rastislav | pdficon
Bibliografie
[111]-139 Bibliografický přehled archeologických prací SPFFBU E1-40 (1956-1995) Golec, Martin; Vlčková, Jitka; Zůbek, Antonín | pdficon

Search


Advanced Search

Browse