Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická
1997, vol. 46, iss. M2

Year: 1997
Publication year: 1998
ISSN: 1211-6327
ISBN: 80-210-1755-4
Note: Prof. PhDr. Vladimíru Podborskému, DrSc., k 65. narozeninám 10. 9. 1997 ...
Note: Prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. zum 65. Geburtstag

Table of contents:

Články – Articles – Aufsätze – Статьи
[5]-18 Bibliografie k 10. září 1997 Podborský, Vladimír | pdficon
[19]-27 Sídelní areál kultury s lineární keramikou na polykulturním nalezišti u Vochova (okr. Plzeň-sever) Pavlů, Ivan | pdficon
[29]-39 K problému počátků pravěkých fortifikací Vencl, Slavomil | pdficon
[41]-48 Zur Bauweise mittelneolithischer Kreisgrabenanlagen Trnka, Gerhard | pdficon
[49]-64 Ein Lengyel-Löffel mit Ideogramm aus Wetzleinsdorf, Niederösterreich Ruttkay, Elisabeth | pdficon
[65]-78 Kockovité a zoomorfné dózičky lengyelskej kultúry zo Santovky Pavúk, Juraj | pdficon
[79]-88 Vztahy mezi lidem s vypíchanou a moravskou malovanou keramikou Kazdová, Eliška | pdficon
[89]-112 Poznámky k jordanovské kultuře na Moravě Koštuřík, Pavel | pdficon
[113]-124 Neolityczne spichrze z obszaru ziem polskich Jankowska, Dobrochna | pdficon
[125]-133 Nálezy bolerázskej skupiny na východnom Slovensku Šiška, Stanislav | pdficon
[135]-153 Hradiště Cimburk u Kutné Hory a otázka staršího (bolerázského) stupně badenské kultury v Čechách Zápotocký, Milan; Zápotocká, Marie | pdficon
[155]-167 K problémům kultury Suciu de Sus na Slovensku Furmánek, Václav | pdficon
[169]-179 Zur Mobilität in der Bronzezeit Novotná, Mária | pdficon
[181]-182 Bibliografické zkratky | pdficon

Search


Advanced Search

Browse