Gérard de Nerval - příspěvek k novému romantickému divadlu : (Léo Burckart a Obrázkář z Harlemu jako cesty k totálnímu divadlu)

Variant title
Gérard de Nerval - pour un nouveau théâtre romantique : (Léo Burckart et L'lmagier de Harlem - débuts du théâtre totalé)
Author: Christov, Petr
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2004, vol. 53, iss. Q7, pp. [59]-66
Extent
[59]-66
  • ISSN
    1214-0406
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document