Studia historica Brunensia 2009, vol. 56, iss. 1-2

Image
Year
2009
Publication year
2009
ISSN
1803-7429 (print)
2336-4513 (online)
ISBN
978-80-210-5028-0
Note
  • Číslo obsahuje příspěvky přednesené na kolokviu "Vydávání latinských textů rané fáze české reformace" uskutečněném v rámci výzkumného záměru Masarykovy univerzity Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura (MSM0021622426). Na přípravě čísla se redakčně podílela Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
Department FF MU