Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Studia historica Brunensia
2009, vol. 56, iss. 1-2

Year: 2009
Publication year: 2009
ISSN: 1803-7429 (print)
ISSN: 2336-4513 (online)
ISBN: 978-80-210-5028-0
Note: Číslo obsahuje příspěvky přednesené na kolokviu "Vydávání latinských textů rané fáze české reformace" uskutečněném v rámci výzkumného záměru Masarykovy univerzity Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura (MSM0021622426). Na přípravě čísla se redakčně podílela Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.

Table of contents:

[3]-6 Vydávání latinských textů rané fáze české reformace : [předmluva] Nechutová, Jana | pdficon
Studie
[7]-19 K vydávání bohemikální literatury z doby předhusitské Vidmanová, Anežka | pdficon
[21]-36 Sed prugdulor, finis sine fine : o edici Apologie Mikuláše z Drážďan Mutlová, Petra | pdficon
[37]-47 Husova Enarratio Psalmorum : k Husově metodě výkladu Žalmů Švanda, Libor | pdficon
[49]-67 Kdo je "Remigius" v Husových Enarrationes Psalmorum? : k problematice citování této autority v bohemikálních výkladech Žalmů první poloviny 15. století Coufal, Dušan | pdficon
[69]-87 Prítomnosť Augustínovho výkladu Enarratio in Psalmum 118 v Husovom komentári k Žalmu 118 Andoková, Marcela | pdficon
[89]-104 Quadruplex est sensus Sacre scripture : k výkladu čtverého smyslu Písma připisovanému Husovi Pumprová, Anna | pdficon
[105]-120 Traktát Largum sero Jana z Holešova : příspěvek k lidové zbožnosti ve středověku Harvánek, Kamil | pdficon
[121]-129 Několik poznámek ke kázání Qui non diligit me Jakoubka ze Stříbra Krúpová, Andrea | pdficon

Search


Advanced Search

Browse