Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Studia historica Brunensia
2010, vol. 57, iss. 2

Year: 2010
Publication year: 2010
ISSN: 1803-7429 (print)
ISSN: 2336-4513 (online)

Table of contents:

[3]-28 "Král český a polský" : úvahy nad panovnickým titulem Vratislava II. Reitinger, Lukáš | pdficon
[29]-49 Die Märzrevolution von 1848 in Wien und das Ende des vormärzlichen Polizeistaates Chvojka, Michal | pdficon
[51]-72 Vojta Náprstek a Antonín Dignowity : ideový svět dvou náboženských svobodomyslníků v počátcích krajanské Ameriky Vlha, Marek | pdficon
[73]-82 Sádrové odlitky, Masarykova univerzita a "Výstava soudobé kultury v Československu" v Brně Havlíková, Lubomíra | pdficon
[83]-111 Problém kolonizace Kosova a Metochie v letech 1918–1945 Štěpánek, Václav | pdficon
[113]-151 Plk. Otto Wagner (1902–1974) : životní osudy československého důstojníka v zahraničním odboji na západě Massowová, Dana | pdficon
[153]-173 Ideové zdroje "revoltujícího" myšlení na západě v 60. letech 20. století Nesiba, Jiří | pdficon

Search


Advanced Search

Browse