Vojta Náprstek a Antonín Dignowity : ideový svět dvou náboženských svobodomyslníků v počátcích krajanské Ameriky

Title: Vojta Náprstek a Antonín Dignowity : ideový svět dvou náboženských svobodomyslníků v počátcích krajanské Ameriky
Variant title
Vojta Náprstek and Antonín Dignowity : the ideal world of two freethinkers in the beginning of Czech community in the USA
Author: Vlha, Marek
Source document: Studia historica Brunensia. 2010, vol. 57, iss. 2, pp. [51]-72
Extent
[51]-72
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
The study "Vojta Náprstek and Antonín Dignowity : the ideal world of two freethinkers in the begining of Czech community in the USA" deals with comparision of religious, national, social and political ideas of two representatives of Czech immigration in the USA in the mid-nineteenth century.
Summary language
Note
  • Tato studie vznikla za podpory grantu GAČR P405/10/J060 v rámci bilaterálního výzkumného projektu Náboženské kultury v Evropě v 19. a 20. století.