Metoda soutěžní debaty v české škole

Variant title
The method of competitive debating in Czech school
Source document: Studia paedagogica. 2009, vol. 14, iss. 1, pp. [179]-188
Extent
[179]-188
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Tento text se zabývá metodou soutěžní debaty v české škole. Na metodu soutěžní debaty je zde nahlíženo jako na moderní vyučovací metodu, která má mnohé přínosy pro učitele, žáka i samotnou školu. V realizovaném kvalitativním šetření byly identifikovány některé stimuly a bariéry použití metody soutěžní debaty ve vyučování očima českých středoškolských učitelů.
This text deals with the competitive debating method in Czech schools. This method is perceived as a modern teaching method, very beneficial for teachers, students, and the school. A qualitative research was conducted to identify some incentives and barriers of the use of the competitive debating method in teaching as seen by secondary school (15-19) teachers.
Document
References:
[1] FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování . Praha: Portál, 2004. ISBN 8071789666.

[2] KASÍKOVÁ, H. Učíme (se) spolupráci spoluprací . Kladno: AISIS, 2005. ISBN 8023946684.

[3] MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Výukové metody . Brno: Paido, 2003. ISBN 8073150395.

[4] PETTY, G. Moderní vyučování . Praha: Portál, 1996. ISBN 8073671727.

[5] SNIDER, A., SCHNURER, M. Mnoho stran: Debatování napříč osnovami . Praha: Asociace debatních klubů, 2003. ISBN 0-9702130-4-2.

[6] STRAUSS A., CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky zakotvené teorie . Boskovice: Albert, 1999. ISBN 808583460.

[7] ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách . Praha: Portál, 2007. ISBN 9788073673130.

[8] TRAPP, R. et al. Objevování světa debatou: praktický průvodce debatou pro debatéry, trenéry a rozhodčí . Praha: Asociace debatních klubů, 2003. ISBN 0-9702130-0-X.