The Laterna Magika of Josef Svoboda and Alfréd Radok

Source document: Theatralia. 2011, vol. 14, iss. 1, pp. 173-191
Extent
173-191
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type
Article
Language
English
License: Not specified license
Document
References:
[1] ALBERTOVÁ, Helena. 2008. Josef Svoboda Scenographer . Prague: Theatre Institute, 2008.

[2] AMBROS, Veronika. 2006a. Escaping the Land of Kitsch. The Poly-vision of Shoah in Daleká cesta (Distant Journey) . In Frank Grüner, Urs Heftrich, Heinz-Doetrich Löwe (eds.). Zerstörer des Schweigens. Formen künstlerischer Erinnerung an nazionalsozialistische Rassen-und Vernichtungspolitik in Osteuropa. Köln und Weimar-Wien: Böhlau Verlag, 2006: 323-335.

[3] AMBROS, Veronika. 2006b. Na pokraji kánonu. Daleká cesta Alfréda Radoka a Žalozpěv za 77 297 obětí Jiřího Weila– Velké náhrobky 'malým mrtvým' [On the Brink of the Canon. The Distant Journeyof Alfréd Radok and Dirge for 77,297 victims of Jiří Weil– Large Tombstones for Small Corpses]. In Stanislava Ferová (ed.). Hodnoty a tradice, Svět v české literatuře, česká literatura ve světě. Praha: Ústav pro českou literaturu, 2006: 399-413.

[4] AMBROS, Veronika. 2007. Daleká cesta. Svědecká výpověď Alfréda Radoka . [Distant Journey. Witness: The Testimony of Alfréd Radok]. In Eva Stehlíková (ed.). Alfréd Radok mezi filmem a divadlem. Praha: AMU + Filmový ústav, 2007: 53-76.

[5] BRANALD, Adolf. 2000. Pražské promenády [Prague Promenades]. Praha: Mladá fronta, 2000.

[6] BURIAN, Jarka. 1971. The scenography of Josef Svoboda . Middletown: Wesleyan UP, 1971.

[7] BURIAN, Jarka. 2002. Leading Creators of Twentieth-Century Czech Theatre . Routledge, 2002: 59-76.

[8] CIESLAR, Jiří. 2007. Daleká cesta Alfréda Radoka [Distant Journeyof Alfréd Radok]. In Eva Stehlíková (ed.). Alfréd Radok mezi filmem a divadlem. Praha: AMU + Filmový ústav, 2007: 9-39.

[9] CIESLAR, Jiří. 1992. Daleká cesta Alfréda Radoka ve světle Hry o lásce a smrti [Alfréd Radok' Distant Journeyin the light of TheGame of Love and Death]. In Filmové zápisky 90-93. Praha: Gryf, 1993: 95-103.

[10] FORMAN, Miloš. 1993. Co já vím [What I Know]. Brno: Atlantis,1993.

[11] GIESEKAM, Greg. 2007. Staging the Screen. The Use of Film and Video in Theatre . Palgrave, 2007.

[12] GROSSMAN, Jan. 1968. O kombinaci divadla a filmu [On the Combination of Theatre and Film]. In Laterna magika. Praha: Filmový ústav. 1968: 31-97 (also published in: Texty o divadle 5, Praha: Pražská scéna, 2000: 105-135).

[13] GRYM, Pavel. 1967. Křižovatky experimentu [Crossroads of Experiment]. Divadlo 1967: 3 (March): 29-34.

[14] GUNNING, Tom. 2004. Estetika úžasu: raný film a (ne)důvěřivý divák [An Aesthetics of Astonishment. Early Cinema and the (In)credulous Spectator.] In Petr Sczepanik (ed.). Nová filmová teorie. Praha: Herrman a synové, 2004: 149-166.

[15] HAVEL, Václav. 1999. O Laterně magice [About the Laterna Magika]. In Spisy 3, Praha: Torst, 1999: 251-258.

[16] HAVRÁNEK, Vít. 2002. Laterna magika, Polyekran, Kinautomat . In Lanterna Magika. New Technologies in Czech Art of the 20th Century. Paris: Kant, 2002: 119-128.

[17] HEDBÁVNÝ, Zdeněk. 1994. Alfréd Radok . Praha: Národní divadlo v Praze a Divadelní ústav, 1994.

[18] Hš, 1966. Variace s Otvíráním studánek [Variations with The Opening of the Wells]. Večerní Praha Daily. May 31st, 1966.

[19] JANEČEK, Václav and KUBIŠTA, Štěpán. 2006. Laterna Magika aneb Divadlo zázraků [Laterna Magika or the Theatre of Miracles]. Praha: Laterna magika, 2006.

[20] KAŠLÍK, Václav. 1987. Jak jsem dělal operu [How I did Opera]. Praha: Panton, 1987.

[21] KIRKBY, Michael. 1969. The Uses of Film in the New Theatre.The Art of Time, Essays on the Avant-garde . New York 1969: 117-121.

[22] KORTE, Oldřich. 2003. Třetí vzkříšení Radokových Studánek [The Third Resurrection of Radok's The Opening of the Wells]. Harmonie 2003: 11: 18-23.

[23] KRATOCHVÍLOVÁ, Marie. 1985. Vývoj a charakteristika Laterny magiky jako specifické kulturní instituce [The Development and Characteristics of the Laterna Magikaas a Specific Cultural Institution]. Unpublished master's thesis. Faculty of Arts, Charles University. Praha, 1985.

[24] McKINNEY, Joslin and BUTTERWORTH, Philip. 2009. The Cambridge Introduction to Scenography . Cambridge UP, 2009.

[25] RADOK, Alfréd. 1961. Inscenační postupy Laterny magiky [Production Procedures of the Laterna Magika]. Divadlo 12 (1961): 7 (September): 525-524.

[26] SEKYROVÁ, Kateřina. 2007. Činohra v divadle zázraků. Tři činoherní inscenace v Laterně magice [Drama in the Theatre of Miracles. Three Dramatic Productions of the Laterna Magika]. Divadelní revue 2007: 2: 70-87.

[27] STAIGEROVÁ, Janet. 2004. Mody recepce [Modes of Reception]. In Petr Sczepanik (ed.). Nová filmová teorie. Praha: Herrman a synové, 2004: 283-297.

[28] STEHLÍKOVÁ, Eva. 2006. Radokovo Otvírání studánek [Radok's The Opening of the Wells]. Divadelní revue 17 (2006): 2: 21-33.

[29] STEHLÍKOVÁ, Eva. 2007. Alfréd Radok mezi divadlem a filmem [Alfréd Radok Between Theatre and Film]. In Stehlíková, Eva (ed.). Alfréd Radok mezi filmem a divadlem. Praha: Akademie múzických umění – Národní filmový archiv, 2007: 214-285.

[30] SUCHAŘÍPA, Leoš. 1967. Film v jevištním obrazu [Film in the Stage Image]. Divadlo 18 (1967): 3 (March): 18-22.

[31] SVOBODA, Josef. 1968. Problémy scény Laterny magiky [Problems of the Theatre of the Laterna Magika]. In Laterna magika. Sborník statí. Praha: Filmový ústav, 1968: 98-105.

[32] SVOBODA, Josef. 1990. Tajemství divadelního prostoru [The Secret of Theatrical Space] . Praha: Odeon, 1990.

[33] SVOBODA, Josef. 1993. The Secret of Theatrical Space . English language verison edited and translated by J. Burian. New York and Tonbridge, Kent: Applause Theatre Books, 1993.

[34] ŠÁBLA, Zdeněk. 1973. Český kinematograf Jana Kříženeckého [The Czech Cinematography of Jan Kříženecký]. Praha: Československý filmový ústav, 1973.

[35] ŠMÍDTOVÁ, Lenka. 2008. Mezi dvěma bouřkami – úsvit Laterny magiky [Between Two Storms – The Dawning of the Laterna Magika]. In Petružela, Honza (ed.). Alfréd Radok. Tři scénáře. Tři inscenace.Praha: Transtheatral, 2008: 267-276.

[36] VORÁČ, Jiří. 2004. Český film v exilu [Czech Film in Exile]. Brno: Host, 2004.

[37] WALTZ, Gwendolyn. 2000. Embracing Technology: A Primer of Early Multi-Media Performance . In La decima Musa, Il cinema e le altre arte. Attic del VI Convegno DOMITOR, VII Convegno Internazionale di Studi sul Cinema. Udine e Gemona del Friuli, 2000: 543-553.