Josslin McKinney – Phillip Butterworth: The Cambridge introduction to scenography

Source document: Theatralia. 2010, vol. 13, iss. 2, pp. 163-165
Extent
163-165
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type
Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document
References:
[1] JINDRA, Vladimír. 1982. O specifičnosti scénografie . In Scénografie 50/51. Praha: Divadelní ústav, 1982.

[2] McKINNEY, Josslin – Phillip BUTTERWORTH. 2009. The Cambridge Introduction to Scenography . New York: Cambridge University Press, 2009.

[3] VACKOVÁ, Růžena. 1948. Výtvarný projev v dramatickém umění . Praha: Václav Tomsa, 1948.