Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opuscula historiae artium
2011, vol. 60 [55], iss. 1

Year: 2011
Publication year: 2011
ISSN: 1211-7390 (print)
ISSN: 2336-4467 (online)

Table of contents:

Články – Articles
2-19 Johann Ignaz Cimbal a malíři pracující pro řád milosrdných bratří na Moravě v druhé polovině 18. století Arijčuk, Petr | pdficon
20-29 Způsoby vizuální dokumentace uměleckých sbírek v éře fotografie : příklad dvou brněnských soukromých kolekcí z první poloviny 20. století Tomášek, Petr | pdficon
30-41 Problematika pojmů v českém akčním umění Morganová, Pavlína | pdficon
Kratší studie – Shorter notices
42-49 Měšťanští a akademičtí sochaři v 18. století : případ Wolf[g]anga Trägera Suchánek, Pavel | pdficon
Archiv – Archives
50-73 Umělci a umělečtí řemeslníci ve valtických matrikách 17. a 18. století Valeš, Tomáš; Konečný, Michal | pdficon

Search


Advanced Search

Browse