Nedivadlo jako zdroj dialogického jednání : k autorskému herectví Ivana Vyskočila podle audiovizuálního archivu Nedivadla

Variant title
Nedivadlo as a source of dialogical acting : a contribution to Ivan Vyskočil's acting based on Nedivadlo's audiovisual archives
Source document: Theatralia. 2011, vol. 14, iss. 2, pp. 108-129
Extent
108-129
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Dialogical acting with an inner partner, Ivan Vyskočil's psychosomatic discipline, is partly based on its founding father's personal experience. Therefore, this study brings about an analysis of Vyskočil's authorial acting which has been inspected only partially so far; the analysis is based on two videorecordings (Vyskočil's Cesta do Úbic and Kuchyň) and one audiorecording (Poslední den). Primarily, it focuses on such phenomena as speech, expressivity, gestures, tendency to contrasts, composition, and coordination.
Note
  • Text vznikl v rámci řešení projektu GA AV ČR IAA701840901 Dialogické jednání v individuálním, skupinovém a kulturním kontextu.
Document
References:
[1] Cesta do Úbic [videokazeta, resp. DVD]. 1990. Účinkují I. Vyskočil a B. Hocková. Kamera A. Záboj. Natočeno při představení Nedivadla v klubu Křenová v Brně 3. 3. 1990. Stopáž 86 min. Ve vlastnictví I. Vyskočila. Dostupné rovněž na webové stránce: http://www.ivanvyskocil.cz/html/video.html.

[2] ČUNDERLE, Michal, ROUBAL, Jan. 2001. Hra školou: dvakrát o Ivanu Vyskočilovi . Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 2001.

[3] FINK, Eugen. 1992. Oáza štěstí . Praha: Mladá fronta, 1992.

[4] HOŘÍNEK, Zdeněk. 1989. "Nedivadelní" texty Ivana Vyskočila . Divadelní revue 0, 1989, č. 1, s. 66–86.

[5] JANOUŠEK, Pavel. 2009. Ivan Vyskočil a jeho neliteratura . Brno: Host, 2009.

[6] Kuchyň Ivana Vyskočila [videokazeta, resp. DVD]. 1990. Účinkuje I. Vyskočil. Kamera A. Záboj. Natočeno při představení Nedivadla v klubu Křenová v Brně 23. 11. 1990. Stopáž 120 min. Ve vlastnictví I. Vyskočila. Dostupné rovněž na webové stránce: http://www.ivanvyskocil.cz/html/video.html.

[7] Poslední den [magnetofonový pásek, resp. CD]. 1964. Účinkují I. Vyskočil, P. Bošek, J. Podaný, L. Suchařípa, J. Prachařová, M. Dvorská a Trio Míši Poláka. Natočeno v Redutě v Praze 1964 [?]. Stopáž 120 min. Ve vlastnictví I. Vyskočila. Dostupné rovněž na webové stránce: http://www.ivanvyskocil.cz/html/audio.html.

[8] VYSKOČIL, Ivan. 1996. Nedivadlo Ivana Vyskočila . Praha: Český spisovatel, 1996.

[9] VYSKOČIL, Ivan a kol. 2005. Dialogické jednání s vnitřním partnerem . Brno: JAMU, 2005.

[10] Z kuchyně Ivana Vyskočila: tentokrát o Pavlu Boškovi [rozhlasový pořad]. 1992. Účinkují I. Vyskočil a P. Rut. Režie M. Novotný. Nahráno při představení Kuchyň Ivana Vyskočila v Malostranské besedě 21. 11. 1984. Stopáž 50 min.

[11] Z kuchyně Ivana Vyskočila: tentokrát nejkrásnější léto mého života [rozhlasový pořad]. 1991. Účinkují I. Vyskočil a P. Rut. Režie P. Michal. Nahráno při představení Kuchyň Ivana Vyskočila v Malostranské besedě 1984 (blíže nedatováno). Stopáž 72 min.