[Dworzaczkowa, J. Reformacja i kontrreformacja w Wielkopolsce]