[Mrhačová, E. Korelativní slovesa pohybu ve slovanských jazycích, zvláště v ruštině]