Das Vordringen der grossmährischen materiellen Kultur in die Nachbarländer

Title: Das Vordringen der grossmährischen materiellen Kultur in die Nachbarländer
Variant title:
  • Pronikání velkomoravské hmotné kultury do sousedních zemí
Source document: Dostál, Bořivoj. Magna Moravia : sborník k 1100. výročí příchodu byzantské mise na Moravu. Macůrek, Josef (Other). Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965, pp. 361-417
Extent
361-417
Type
Article
Language
German
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license