[Apokryfy: mimokanonické (deuterokanonické) spisy Starej zmluvy podľa Septuaginty]