Moderní sakrální stavby v České republice

Source document: Religio. 2004, vol. 12, iss. 2, pp. [281]-284
Extent
[281]-284
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: News
Language
Czech
License: Not specified license
Note
  • Před článkem na s. 280 obálka publikace Vaverka, Jiří a kol. Moderní sakrální stavby církví a náboženských společností na území Čech, Moravy a Slezska.
Document