[Zbíral, David. Největší hereze: dualismus, učenecká vyprávění o katarství a budování křesťanské Evropy]

Source document: Religio. 2009, vol. 17, iss. 1, pp. 98
Extent
98
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type
Advertisement
Language
Czech
License: N/A
Note
  • Inzerované dílo: Zbíral, David. Největší hereze: dualismus, učenecká vyprávění o katarství a budování křesťanské Evropy. Vyd. 1. Praha: Argo, 2007. 169 s. Každodenní život; sv. 37. ISBN 978-80-7203-914-2.
Document