[Zbíral, David. Největší hereze: dualismus, učenecká vyprávění o katarství a budování křesťanské Evropy]