Temples, cupolas, minarets : public space as contested terrain in contemporary Switzerland

Title: Temples, cupolas, minarets : public space as contested terrain in contemporary Switzerland
Variant title:
  • Chrámy, kopule, minarety : veřejný prostor jako sporné území v současném Švýcarsku
Author: Baumann, Martin
Source document: Religio. 2009, vol. 17, iss. 2, pp. [141]-153
Extent
[141]-153
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The semantic components of public space are a sensitive and debated issue and, by no means neutral and void of ascribed meanings. Rather, the terrain is contested by social groups and access is disputed and limited. This observation has become vividly apparent in current Switzerland, as controversial debates arose concerning the construction of minarets. More generally, in Switzerland, religious immigrant communities increasingly started to claim their place in the public sphere, in particular in employing publicly visible symbols such as buildings, statues, processions, clothing in order to refer to their existence and right of place. The paper explores the metaphorical use of public space and its conceptualisation as an analytical tool; current debates of the building of minarets illustrate processes of exclusion and inclusion of immigrant "foreign" religion to Swiss public space.
Sémantické komponenty veřejného prostoru jsou citlivou a spornou otázkou, jež rozhodně není neutrální, je jí naopak připisován značný význam. Jde o území, o které se sociální skupiny sváří a přístup na něj je předmětem sporů a omezování. Tato skutečnost vystupuje jasně na povrch v současném Švýcarsku v souvislosti s debatami ohledně budování minaretů. Obecněji řečeno, skupiny přistěhovalců začaly ve Švýcarsku důrazněji bojovat o podíl na veřejném prostoru, zejména za použití veřejně viditelných symbolů, jako jsou budovy, sochy, procesí či oblečení, aby tím poukázaly na svou existenci a právo na místo na slunci. Studie rozebírá metaforické užití veřejného prostoru a jeho konceptualizaci jako analytického nástroje. Současné debaty o budování minaretů ilustrují procesy vylučování a začleňování přistěhovaleckého, "cizího" náboženství do švýcarského veřejného prostoru.