První nález časně laténské spony kowalowického typu na Moravě

Variant title
Der erste Fund einer frühlatènezeitlichen Fibel des Typs Kowalowice in Mähren
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2011, vol. 60, iss. M16, pp. [101]-109
Extent
[101]-109
  • ISSN
    1211-6327
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
V průběhu let 1999–2007 proběhly postupně čtyři etapy záchranného výzkumu časně laténského sídliště ve Vyškově. Celkem již bylo na této lokalitě prozkoumáno na téměř souvislé ploše o rozloze necelých 2 ha 12 obdélníkových chat, 21 velkých nepravidelných hliníků, více než 50 zásobních jam a kůlové jámy jako pozůstatky nadzemních domů. Kromě poměrně bohatého keramického materiálu (mimo jiné kolkované keramiky, příznačné pro stupeň LT-A) bylo nalezeno více než deset zlomků tzv. řeckých obdélníkových mlýnů a různé skleněné, kostěné, bronzové a železné předměty. Z objektu 513 pochází mimo jiné železná spona, na našem území dosud ojedinělého typu.
Summary language
Note
  • Obsahuje obrazové přílohy.
Document