Klaretův Medicaminarius: jeho obsah a základní pramen

Title: Klaretův Medicaminarius: jeho obsah a základní pramen
Author: Švanda, Libor
Source document: Graeco-Latina Brunensia. 2012, vol. 17, iss. 2, pp. [215]-228
Extent
[215]-228
  • ISSN
    1803-7402 (print)
    2336-4424 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The article deals with Claretus' didactic poem Medicaminarius (written before 1348), which is one of the many so called regimina sanitatis of the Middle Ages. The content of each chapter is outlined and the number of verses borrowed from its primary source (Regimen sanitatis Salernitanum) is given. As in the edition of the poem (Klaret a jeho družina I, ed. V. Flajšhans, 1926) the exact extent of such borrowings is not indicated, the second part of the paper provides a complete list of verses borrowed from or inspired by the Salernitan Rule of Health. It comes out that about 51 % of the verses come from this very source.
References
[1] Flajšhans, Václav. 1923. "Klaret." Listy filologické, 50, 232–244.

[2] Flajšhans, Václav [ed.]. 1926, 1928. Klaret a jeho družina. Sv. I: Slovníky veršované. Sv. II: Texty glosované. Praha.

[3] Kábrt, Jan – Kábrt, Jan. 2003. Lexicon medicum. Praha.

[4] Meaux Saint-Marc, Charles [ed.]. 1861. L'école de Salerne. Paris.

[5] Michálek, Emanuel. 1989. Česká slovní zásoba v Klaretových slovnících. Praha.

[6] de Renzi, Salvatore – Garzya, Antonio [eds.]. 2001. "Flos medicinae Scholae Salerni." In Collectio Salernitana I. Napoli, 445–516.

[7] Růžičková, Dana. 2007. "De naturis rerum esibilium et potabilium. Regimen sanitatis in the Summa recreatorum compilation." Graeco-latina Brunensia, 12, 2007, 97–124.

[8] Ryba, Bohumil. 1951. "K rukopisným latinsko-českým slovníkům ostřihomským." Listy filologické, 75, 89–123.

[9] Říhová, Milada. 2004. "Sanitatem conservare. K typologii jednoho druhu středověké literatury." Listy filologické, 127, 54–65.

[10] Říhová, Milada a kol. 2010. Lékaři na dvoře Karla IV. a Jana Lucemburského. Praha.

[11] Střelická, Dana. 2004. Summa recreatorum. Středověký sborník intelektuální zábavy. (Dizertační práce.) Brno.

[12] Vidmanová, Anežka. 1978. "Prolegomena k latinským spisům mistra Klareta." Listy filologické, 101, 193–207.

[13] Vidmanová, Anežka. 1980. "Mistr Klaret a jeho spisy." Listy filologické, 103, 213–223.

[14] Vidmanová, Anežka. 1981. "Latinské spisy Mistra Klareta." In Svatoš, Michal [ed.]. Mezinárodní vědecká konference Doba Karla IV. v dějinách národů ČSSR. Materiály ze sekce dějin jazyka a literatury. Praha, 144–157.

[15] Vilikovský, Jan [Rec.]. 1928. "Klaret a jeho družina." Bratislava, 2, 1928, 442–453.