Tabulky

Variant title
Tables
Author: Neruda, Petr
Source document: Neruda, Petr. Střední paleolit v moravských jeskyních. Editor: Měřínský, Zdeněk; Editor: Klápště, Jan. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 170-225
Extent
170-225
Type
Appendix
Language
Czech
English
Rights access
open access
License: Not specified license
Document