Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opevnění Pohanska u Břeclavi

Author: Dresler, Petr
Contributor: Měřínský, Zdeněk (editor) ; Klápště, Jan (editor)
Edition: 1. vyd.
Place of publication: Brno
Publisher: Masarykova univerzita
Publication year: 2011
Extent: 275 s.
Series: Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque; 11
ISBN: 9788021054219
Link to MU library catalogue: 000670482
Show more...
Rights access: open access

Table of contents:

5 Předmluva Dresler, Petr | pdficon
6-7 Úvod Dresler, Petr | pdficon
8 Terminologie Dresler, Petr | pdficon
9-23 Materiály a metody Dresler, Petr | pdficon
24-29 Vývoj osídlení lokality Dresler, Petr | pdficon
30-33 Popis a prostorové členění opevnění Dresler, Petr | pdficon
34-38 Geomorfologie lokality a okolí Dresler, Petr | pdficon
39-46 Výzkumy opevnění Dresler, Petr | pdficon
47-81 Souhrny výzkumů destrukce opevnění Dresler, Petr | pdficon
82-93 Stavební materiál Dresler, Petr | pdficon
94-122 Konstrukční prvky hradby Dresler, Petr | pdficon
123-124 Rozměry a statické vlastnosti hradby Dresler, Petr | pdficon
125-126 Výstavba opevnění Dresler, Petr | pdficon
127-132 Těžba stavebního materiálu a postup výstavby hradby Dresler, Petr | pdficon
133-137 Trvanlivost, opravy, obrana a zánik hradby Dresler, Petr | pdficon
138-147 Chronologický vývoj hradby Dresler, Petr | pdficon
148-158 Sídlištní objekty Dresler, Petr | pdficon
159-161 Konstrukce hradby Dresler, Petr | pdficon
162-174 Analogická opevnění okolních lokalit Dresler, Petr | pdficon
175 Srovnání Dresler, Petr | pdficon
176-177 Možnosti nových výzkumů destrukce opevnění Dresler, Petr | pdficon
178-182 Závěr Dresler, Petr | pdficon
183-187 Literatura Dresler, Petr | pdficon
188-194 Die Befestigung von Pohansko bei Břeclav : [Zusammenfassung] Dresler, Petr | pdficon
195-199 The fortification of Pohansko near Břeclav : [summary] Dresler, Petr | pdficon
200 Zkratky Dresler, Petr | pdficon
201-203 Seznam vyobrazení Dresler, Petr | pdficon
204 Seznam tabulek Dresler, Petr | pdficon
205-206 Seznam příloh Dresler, Petr | pdficon
207-274 [Přílohy] Dresler, Petr | pdficon

Search


Advanced Search

Browse