Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry ve Vlíněvsi : k problematice a chronologii konce eneolitu a počátku doby bronzové

Author: Limburský, Petr
Contributor: Klápště, Jan (editor) ; Měřínský, Zdeněk (editor)
Place of publication: Praha
Publisher: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Publication year: 2012
Extent: 171 s.
Series: Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque; 13
ISBN: 9788073083922
Link to MU library catalogue: 000847071
Show more...
Rights access: embargoed access

Table of contents:

9-53 1. Pohřebiště zvoncovitých pohárů ve Vlíněvsi, okr. Mělník Limburský, Petr | pdficon
54-61 2. Podobnost pohřebišť a podobnosti hrobů Limburský, Petr | pdficon
62-87 3. Výpoveď klasifikace materiálu; stylová a typologická analýza Limburský, Petr | pdficon
88-102 4. Radiokarbonové datování Limburský, Petr | pdficon
103-106 5. Závěr Limburský, Petr | pdficon
107-115 6. Literatura Limburský, Petr | pdficon
116-119 7. Summary Limburský, Petr | pdficon
120-122 8. List of figures, charts and tables Limburský, Petr | pdficon
123-127 9. Antropologický posudek : Lidské kosterní pozůstatky kultury zvoncovitých pohárů z Vlíněvsi Likovský, Jakub | pdficon
128-171 10. Tabulky a tablety Limburský, Petr | pdficon

Search


Advanced Search

Browse