Pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry ve Vlíněvsi : k problematice a chronologii konce eneolitu a počátku doby bronzové

Image
Contributor
Klápště, Jan (Editor)
Měřínský, Zdeněk (Editor)
Place of publication
Praha
Publisher
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Year of publication
2012
Extent
171 s.
Series
  • Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque; 13
ISBN
9788073083922
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 847071
License: Not specified license
Rights holder
Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta
Rights access
embargoed access
Page Chapter number Title
9-53 1. | Pohřebiště zvoncovitých pohárů ve Vlíněvsi, okr. Mělník | pdf icon Limburský, Petr
Page Chapter number Title
54-61 2. | Podobnost pohřebišť a podobnosti hrobů | pdf icon Limburský, Petr
Page Chapter number Title
62-87 3. | Výpoveď klasifikace materiálu; stylová a typologická analýza | pdf icon Limburský, Petr
Page Chapter number Title
88-102 4. | Radiokarbonové datování | pdf icon Limburský, Petr
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
103-106 5. | Závěr | pdf icon Limburský, Petr
hidden-section Literatura
Page Chapter number Title
107-115 6. | Literatura | pdf icon Limburský, Petr
hidden-section Summary
Page Chapter number Title
116-119 7. | Summary | pdf icon Limburský, Petr
Page Chapter number Title
120-122 8. | List of figures, charts and tables | pdf icon Limburský, Petr
Page Chapter number Title
123-127 9. | Antropologický posudek : Lidské kosterní pozůstatky kultury zvoncovitých pohárů z Vlíněvsi | pdf icon Likovský, Jakub
hidden-section Tabulky a tablety
Page Chapter number Title
128-171 10. | Tabulky a tablety | pdf icon Limburský, Petr