"Katagelán" v Platónových dialozích

Title: "Katagelán" v Platónových dialozích
Variant title
Καταγελάν in the dialogues of Plato
Καταγελάν in Piatos Dialogen
Le καταγελάν dans les dialogues de Platon
Source document: Petrželka, Josef. Bratislavské přednášky. Šmajs, Josef (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, pp. 171-186
Extent
171-186
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license