Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opuscula historiae artium
2013, vol. 62, iss. 1

Year: 2013
Publication year: 2013
ISSN: 1211-7390 (print)
ISSN: 2336-4467 (online)
Note: Překlady abstraktů: Peter Stephens

Table of contents:

Články – Articles
2-25 Die Idee der josephinischen Residenz : Die Architekten Isidore Marcel Ganneval und Johann Christoph Fabich in Mährisch Kromau Kroupa, Jiří | pdficon
26-43 "Dnes stojí dohotoven náš národní hrad ..." : architektura a architekti národních domů v Moravské Ostravě a Vítkovicích Galeta, Jan | pdficon
44-67 Cesta do hlubin sběratelovy duše : Sbírka moderního umění ostravského sběratele Vladimíra Kouřila ve světle jeho dopisů Slavíček, Lubomír | pdficon
Kratší studie – Shorter notices
68-79 Innocenzo Monti a fresky v kostele sv. Michala v Olomouci Zapletalová, Jana | pdficon
80-91 Dvě kresby Vittoria Marii Bigariho v českých grafických sbírkách Kazlepka, Zdeněk | pdficon
92-99 Sv. Jan Nepomucký uctívající krucifix : nově identifikovaná práce Michelangela Unterbergera Arijčuk, Petr | pdficon
Paměť – Memory
100-103 Brněnská vzpomínání: Prof. PhDr. Mojmír Horyna (23.3.1945–26.1.2011) Kroupa, Jiří | pdficon
103 Setkání s profesorem Mojmírem Horynou Biegel, Richard | pdficon
104-120 Bibliografie prací prof. PhDr. Mojmíra Horyny 1967–2012 Slavíček, Lubomír | pdficon

Search


Advanced Search

Browse