Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Studia archaeologica Brunensia
2013, vol. 18, iss. 2

Year: 2013
Publication year: 2013
ISSN: 1805-918X (print)
ISSN: 2336-4505 (online)
Note: Prof. Vladimíru Podborskému u příležitosti jeho osmdesátých narozenin.
Note: Anglické abstrakty a resumé: Mgr. et Mgr. Jana Kličová, Robin Alexander Smith.

Table of contents:

[3] Redakční poznámka | pdficon
Články
[5]-11 Vladimír Podborský a archeoreligionistika : úvaha nad knihou Vladimíra Podborského "Náboženství pravěkých Evropanů" Bouzek, Jan | pdficon
[13]-32 Intencionálne uloženie koňa – obeť či pohreb? : niekoľko postrehov na základe nálezov z Břeclavi-Pohanska Přichystalová, Renáta | pdficon
[33]-41 Příklady artefaktů současného pohanství v jižních Čechách John, Jan; Chvojka, Ondřej | pdficon
[43]-62 "Papež prehistorie" abbé Henri Breuil na Moravě Kostrhun, Petr | pdficon
[63]-78 První ženy moravské archeologie Doležalová, Kateřina | pdficon
[79]-83 O rodu a rodině archeologa Jaroslava Palliardiho Sklenář, Karel | pdficon
Miscellanea archaeologica
[85]-92 Doktorské, magisterské a bakalářské práce obhájené v oboru archeologie na Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v letech 2011–2012 Rebrošová, Petra | pdficon
[93]-95 Konference "Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2012" Kovář, Josef Jan | pdficon

Search


Advanced Search

Browse