L'oeuvre mobile de Michel Butor

Image
Variant title
The variable work by Michel Butor
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2012
Extent
145 s.
Series
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, ISSN 1211-3034; č. 414
ISBN
9788021062207
Language
French
Link to MU library catalogue: 861331
Description
  • Práce definuje tvůrčí principy méně známých textů Michela Butora založených na experimentu, poetizaci a výtvarném umění. Stovky textů a výtvarných zdrojů zde analyzovaných mají své těžiště v pětidílném cyklu Illustrations, v němž se zřetelně profilují dva postupy: intertextový a intermediální. První pracuje novátorským způsobem s citacemi a přepisováním (rewriting) nejen cizích, ale především vlastních textů. Druhý, intermediální, stojí na interakci výtvarného umění a literatury, přičemž Butor usiluje o transpozici estetického účinku vyvolaného výtvarným dílem do básnického jazyka, z něhož vytváří textový ekvivalent barev a tvarů zdůrazněním fyzické složky jazyka v návaznosti na Mallarméovskou tradici. Analýzy a teoretická pojednání jsou zasazeny do širokého kontextu Butorova díla se zdůrazněním teoretických východisek a kontinuity postupů napříč celou tvorbou.
  • This work defines creative principles of Michel Butors less known texts which are based on experiment, poetizing and interaction with fine arts. It analyses hundreds of texts and art resources and focuses on the five part cycle Illustrations and brings special attention to Butors most important creative techniques: intertextuality, which deals with an innovative use of citations and rewriting not only other authors but especially his owns texts; and intermediality, which deals with an interaction of fine arts and literature. It presents Butors transposition of aesthetical effect provoked by the art work into poetic language that becomes a textual equivalent of colours and shapes thanks to the emphasis on the physical aspect of the language, thus following Mallarmés tradition. The analyses and theoretical treatises are put in the large context of Butors writings with an emphasis on theoretical issues and continuity throughout his entire work.
License: Not specified license
Rights holder
Kateřina Sedláčková
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
open access
hidden-section Poděkování
Page Chapter number Title
[7] Poděkování | pdf icon Sedláčková, Kateřina
hidden-section Introduction
Page Chapter number Title
9-10 Introduction | pdf icon Sedláčková, Kateřina
Première partie
Page Chapter number Title
13-26 Opusculum butorianum : oeuvre multicolore et multiforme | pdf icon Sedláčková, Kateřina
Seconde partie
Page Chapter number Title
29-92 Illustrations | pdf icon Sedláčková, Kateřina
Troisième partie
Page Chapter number Title
95-108 Arts et lettres | pdf icon Sedláčková, Kateřina
109-118 Tissu de textes (absents) et d'images (absentes) | pdf icon Sedláčková, Kateřina
119-121 Lire Butor | pdf icon Sedláčková, Kateřina
123-125 Conclusion | pdf icon Sedláčková, Kateřina
Annexe
Page Chapter number Title
129 Aperçu biographique de Michel Butor | pdf icon Sedláčková, Kateřina
131-134 Bibliographie sélective de Michel Butor | pdf icon Sedláčková, Kateřina
hidden-section Bibliographie
Page Chapter number Title
135-140 Bibliographie | pdf icon Sedláčková, Kateřina
Page Chapter number Title
141-143 Index des noms et des oeuvres cités | pdf icon Sedláčková, Kateřina
hidden-section Index thématique
Page Chapter number Title
144-145 Index thématique | pdf icon Sedláčková, Kateřina