[Liessmann, Konrad Paul. Chvála hranic: kritika politické rozlišovací schopnosti]