Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Stručné poznámky k Úvodu do dějin a kultury Itálie : (V.-XIX. století)

Author: Šebelová, Zuzana
Edition: 1. vyd.
Place of publication: Brno
Publisher: Masarykova univerzita
Publication year: 2014
Extent: 148 s.
ISBN: 978-80-210-7073-8; 978-80-210-7074-5 (online : pdf); 978-80-210-7075-2 (online : ePub); 978-80-210-7076-9 (online : Mobipocket)
Show more...
Rights access: open access
Download: pdficon PDF (0.94 MB); epubicon EPUB (0.72 MB); mobiicon MOBI (0.45 MB)

Table of contents:

4 Předmluva Šebelová, Zuzana | pdficon
5-6 Základní reálie Šebelová, Zuzana | pdficon
7-8 Císař Konstantin Veliký, pozdní Římská říše a křesťanství Šebelová, Zuzana | pdficon
9 Pád Západořímské říše; Odoakar Šebelová, Zuzana | pdficon
10-11 Ostrogóti Šebelová, Zuzana | pdficon
12-13 Gótská válka, byzantský vliv v Itálii Šebelová, Zuzana | pdficon
14-18 Langobardi Šebelová, Zuzana | pdficon
19-22 Frankové Šebelová, Zuzana | pdficon
23-26 Otonská dynastie, Itálie a Svatá říše římská Šebelová, Zuzana | pdficon
27-29 Řím a římská církev Šebelová, Zuzana | pdficon
30 Sicílie pod arabskou nadvládou Šebelová, Zuzana | pdficon
31-32 Itálie v 11. století, rozvoj feudalismu Šebelová, Zuzana | pdficon
33-35 Normani v jižní Itálii a na Sicílii Šebelová, Zuzana | pdficon
36-37 Raný rozkvět námořních republik Šebelová, Zuzana | pdficon
38-40 Spory mezi církví a říší, boj o investituru Šebelová, Zuzana | pdficon
41-42 Počátek a rozvoj městských komun Šebelová, Zuzana | pdficon
43-46 Tažení Fridricha Barbarossy do Itálie Šebelová, Zuzana | pdficon
47-50 Fridrich II., konflikt mezi říší a církví Šebelová, Zuzana | pdficon
51 Boj mezi aragonskou dynastií a rodem Anjou o Sicílii Šebelová, Zuzana | pdficon
52-56 Florencie. Konflikty mezi guelfy a ghibelliny Šebelová, Zuzana | pdficon
57-59 Avignonské zajetí papežů, Cola di Rienzo, Francesco Petrarca Šebelová, Zuzana | pdficon
60-67 Přechod od městských komun k signoriím – 14. století Šebelová, Zuzana | pdficon
68-73 Upevňování a rozvoj regionálních států – 15. století Šebelová, Zuzana | pdficon
74-76 Italské státy na konci 15. století Šebelová, Zuzana | pdficon
77-78 Tažení Karla VIII. do Itálie Šebelová, Zuzana | pdficon
79-83 Boj mezi Francií a Španělskem o ovládnutí Itálie Šebelová, Zuzana | pdficon
84-86 Mír v Cateau-Cambrésis, situace ve 2. polovině 16. století Šebelová, Zuzana | pdficon
87-88 Itálie v 17. století Šebelová, Zuzana | pdficon
89-92 Itálie v 18. století Šebelová, Zuzana | pdficon
93-95 Itálie v napoleonském období (1796–1814) Šebelová, Zuzana | pdficon
96 Itálie po Vídeňském kongresu Šebelová, Zuzana | pdficon
97-101 Italské národní obrození, sjednocení Itálie Šebelová, Zuzana | pdficon
102-111 Italská kultura – Cultura italiana Šebelová, Zuzana | pdficon
112-144 Chronologický přehled Šebelová, Zuzana | pdficon
145-148 Bibliografie Šebelová, Zuzana | pdficon

Search


Advanced Search

Browse