Annales psychologici

Title: Annales psychologici
ISSN
2336-4939 (print)
2336-8071 (online)
Publisher
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Published: 2014-2015
Note
Vydávání časopisu je pozastaveno.
Department FF MU
Topic
Description
Časopis Annales psychologici (ISSN 2336-4939) vydává studie z oblasti základního i aplikovaného výzkumu, přehledové práce, příspěvky z konferencí a teoretické i názorové texty ze všech oblastí psychologie. Příležitostně jsou zveřejněny také aktuality z dění na Psychologickém ústavu Filozofické Fakulty Masarykovy Univerzity, recenze nových psychologických publikací a aktuální informace z oboru. Časopis vychází dvakrát ročně. [V letech 2012 a 2013 vydával Psychologický ústav FF MU časopis Klinická psychologie a osobnost. Od r. 2014 se vrací k tradici předchozího periodika Annales psychologici, ISSN 1211-352 (= Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis), řada psychologická (P), vydávaného v letech 1996-2010.]
The journal Annales psychologici (ISSN 2336-4939) publishes basic and applied research studies, reviews, papers from conferences, theoretical and opinion articles from all areas of psychology, reviews of newly published psychological publications and news from the field may also be published. The journal is issued twice a year. [In 2012 and 2013, the Department of Psychology at the Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic, published the journal Klinická psychologie a osobnost, ISSN 1805-6393. Since 2014 it has returned to the tradition of the journal Annales psychologici, ISSN 1211-3522 (= Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada P, psychologická = Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis, Series P, psychologica) published between 1996-2010.]
Volumes, Issues
2015 (Volume 2 (16))
1 2
2014 (Volume 1 (15))
1 2