Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Up | Next

Genologické studie. I.

Edition: 1. vyd.
Place of publication: Brno
Publisher: Masarykova univerzita
Publication year: 1991
Extent: 434 s.
Series: Litteraria humanitas, 1213-1253 ;; [1]
ISBN: 8021001240
Link to MU library catalogue: 000135640
Show more...
Rights access: open access

Table of contents:

I. Obecná teorie
3-9 О проблеме изучения сущности и эволюции литературных жанров Mikulášek, Miroslav | pdficon
10-18 Triáda uměleckých druhů Mathauser, Zdeněk | pdficon
19-36 Žánrová struktura slovanských literatur Wollman, Slavomír | pdficon
37-46 К вопросу о функциональности понятий "жанр", "жанровая система" Kopystjanskaja, Nonna Fominična | pdficon
47-58 Ключевые проблемы современной генологии и концепция "жанрового объема" Pospíšil, Ivo | pdficon
59-65 Bachtinova teorie "cudzieho slova", intertextovosť a vývin žánru Krausová, Nora | pdficon
66-71 Žánr jako výrazový prostředek textu : (teze k problému alegorie a pamfletu) Pavelka, Jiří | pdficon
72-83 Displaying words and playing words by means of words : (enclaves of theatre in language and literature) Osolsobě, Ivo | pdficon
84-90 Žánrovosť súčasnej literatúry Hvišč, Jozef | pdficon
91-98 Жанр как решающий фактор рецензии Panovová, Ema | pdficon
1. Typologie prozaických forem
99-107 Žánrová typologie uherských latinských legend Pražák, Richard | pdficon
108-110 Žánrová problematika staroruského Domostroje Kučera, Ctirad | pdficon
111-116 K facetijním žánrům Kopecký, Milan | pdficon
117-124 Středověká kronika a anály jako literární žánr v českých zemích Skutil, Jan | pdficon
125-134 О жанрах чешской литературы эпохи Просвещения: этнокультурная специфика и русские параллели Myl'nikov, Aleksandr Sergejevič | pdficon
135-138 Miesto faktografickej prózy v literárnom procese Slobodník, Dušan | pdficon
139-146 K žánrové charakteristice italské válečné prózy Seidl, Ivan | pdficon
147-154 Fantastická literatura - příspěvek k definici žánru Šrámek, Jiří | pdficon
2. Malé a střední epické žánrové formy
155-168 Некоторые закономерности внутреннего развития "малой" прозы И.С. Тургенева Zöldhelyi-Deák, Zsuzsanna | pdficon
169-176 "Фантастическая трилогия" Ф.М. Достоевского Červeňák, Andrej | pdficon
177-187 Чеховский рассказ - жанр XX века Cilevič, Leonid Maksimovič | pdficon
188-194 К проблематике чешского перевода малых прозаических жанров А.П. Чехова Richterek, Oldřich | pdficon
195-202 О жанре новеллы в книге рассказов Исаака Бабеля "Конармия" Kámán, Erzsébet | pdficon
203-210 Расширение возможностей "малой" эпической формы в современной советской прозе Binová, Galina Pavlovna | pdficon
211-220 Поэтика повести Валентина Распутина "Прощание с матерой" Porter, Robert | pdficon
221-224 Varianta, verze, jiná pověst - pokus o terminologické zpřesnění Osolsobě, Jan | pdficon
225-234 Anekdota jako živý druh folklóru Sirovátka, Oldřich | pdficon
3. Román
235-241 Starořecký román a jeho klasifikace Bartoňková, Dagmar | pdficon
242-247 Sowjetische Romantheorien und die Entwicklung des Romans in der Sowjetliteratur der 20er und 30er Jahre Schaumann, Gerhard | pdficon
248-262 K epičnosti románu a k problému románu historického Svatoň, Vladimír | pdficon
263-267 Ke specifičnosti historického románu Dokoupil, Blahoslav | pdficon
268-272 Norský protiválečný román Juříčková, Miluše | pdficon
273-279 Autobiografie a autobiografický román Fryčer, Jaroslav | pdficon
280-290 Проблема жанра и миропонимание автора : (на материале современного югославского романа) Penčić, Sava | pdficon
III. Drama
291-296 Karel Kamínek mezi dramatem a prózou : (k vztahům mezi žánry v české literatuře přelomu 19. a 20. století) Kudrnáč, Jiří | pdficon
297-300 Mahenův dramatický paradox Suchomel, Milan | pdficon
301-310 О поэтике русской символистской мистерии Cymborska-Leboda, Maria | pdficon
311-316 О мотивах игры в драматургическом произведении Mann, Ju. | pdficon
317-320 Spory o tvar prvních dramat M. Gorkého v české kritice začátku století Zahrádka, Miroslav | pdficon
321-330 Analýza dramatického díla Miroslava Krleži Dorovský, Ivan | pdficon
331-338 Groteska S.I. Witkiewicze Pelikán, Jarmil | pdficon
339-344 K problematice scénických adaptací starších děl a klasických látek Munzar, Jiří | pdficon
1. Lyrika
345-356 Русская панегирическая ода начала 19 [i.e. XIX] века Galon-Kurkowa, Krystyna | pdficon
357-366 List poetycki w rosyjskiej poezji romantycznej Orłowski, Jan | pdficon
367-378 Výstavba lyrického diela a jeho žánrová povaha Zajac, Peter | pdficon
2. Lyricko-epické žánry
379-386 Epos und/oder Menschheitsgedicht Fried, István | pdficon
387-392 Поиски славянского эпоса Mathauserová, Světla | pdficon
393-397 Obraz husitského krále ve středověkých písních a básnických skladbách české literární provenience Beránek, Jiří | pdficon
398-403 Поэтика поэмы и ее философско-эстетические ресурсы Kšicová, Danuše | pdficon
404-411 Смешение жанров в "Валерике" Лермонтова Briggs, Anthony | pdficon
412-423 Столкновение жанров в поэме Александра Блока "Возмездие" Allain, Louis | pdficon
424-434 Некоторые проблемы поэтики жанров в поэзии Хлебникова, его предшественников и его последователей ("прощальные стихи") Jovanović, Milivoje | pdficon

Search


Advanced Search

Browse