Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Hereze a loajalita : slonovinový Diptych z pěti částí z pokladu katedrály v Miláně

Author: Frantová, Zuzana
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: Brno
Publisher: Masarykova univerzita
Publication year: 2014
Extent: 252 s.
Series: Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, ISSN 1211-3034; 423
ISBN: 978-80-210-7413-2
Link to MU library catalogue: 001022057
Show more...
Rights access: embargoed access

Table of contents:

Hereza a loajalita: slonovinový Diptych z pěti částí z pokladu katedrály v Miláně
9-10 Předmluva Foletti, Ivan | pdficon
11-12 I. Úvod Frantová, Zuzana | pdficon
13-20 II. Hledání místa objektu v dějinách umění Frantová, Zuzana | pdficon
35-37 III. Doba, místo a styl Frantová, Zuzana | pdficon
38-51 IV. Od hledání funkce ke stanovení umělecké úlohy Frantová, Zuzana | pdficon
52-69 V. Diptych z pěti částí jako manifest ortodoxie Frantová, Zuzana | pdficon
70-71 VI. Závěr Frantová, Zuzana | pdficon
72-73 Doslov Kessler, Herbert L. | pdficon
74-92 Katalog narativních scén Frantová, Zuzana | pdficon
Heresy and loyalty: the ivory Diptych of Five Parts from the cathedral treasury in Milan
95-96 Preface Foletti, Ivan | pdficon
97-99 I. Introduction Frantová, Zuzana | pdficon
100-107 II. Seeking the place of the object in art history Frantová, Zuzana | pdficon
108-124 III. Time, place and style Frantová, Zuzana | pdficon
125-139 IV. From seeking a function to setting artistic role Frantová, Zuzana | pdficon
140-158 V. The Five-Part Diptych as a manifestation of orthodoxy Frantová, Zuzana | pdficon
159-160 VI. Conclusion Frantová, Zuzana | pdficon
161-162 Afterword Kessler, Herbert L. | pdficon
163-183 Catalog of the narrative scenes Frantová, Zuzana | pdficon
184-201 Bibliografie = Bibliography Frantová, Zuzana | pdficon
202-206 Seznam ilustrací Frantová, Zuzana | pdficon
207-211 List of illustrations Frantová, Zuzana | pdficon
214-252 Obrazová příloha = Illustrations Frantová, Zuzana | pdficon

Search


Advanced Search

Browse