Hereze a loajalita : slonovinový Diptych z pěti částí z pokladu katedrály v Miláně

Image
Variant title
Heresy and loyalty : the ivory Diptych of Five Parts from the cathedral treasury in Milan
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2014
Extent
252 s.
Series
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, ISSN 1211-3034; 423
ISBN
978-80-210-7413-2
Language
Czech
English
Link to MU library catalogue: 1022057
Description
  • Předmětem předkládané studie jsou dvě vyřezávané slonovinové desky uložené v pokladnici katedrály v Miláně známé jako "Diptych z pěti částí". Na základě použité zlatnické techniky cloisonné je bylo možné zařadit do kontextu umělecké produkce Ravenny a určit jejich přesnější dataci. Tou je období vlády jednoho z posledních císařů Západořímské říše Majoriana (457–461) a pontifikátu biskupa Neona (450–473). Z detailní ikonologické analýzy navíc vyplývá, že by milánský Diptych mohl být dán do souvislosti s osobou papeže Lva I. Velikého a jeho snahou o prosazování výsledků koncilu v Chalcedonu konaného v roce 451. Objasněním vztahů Ravenna–Řím bylo nakonec možné za pravděpodobného objednavatele diptychu označit ravennského biskupa Neona I., jenž se svou objednávkou mohl veřejně přihlásit k hlavním cílům Lvovy politiky, k boji s monofyzitskou herezí a k udržení pevné hierarchie v církvi, jejíž jednota byla v této době vážně narušena.
  • The ivory Diptych of Five Parts, deposited today in the cathedral treasury in Milan, occupies an exceptional position in the context of the Early Christian art. The book does not set its aim to merely subject the proposed hypotheses to critical thought. It is primarily an attempt to answer other questions such as the clarification of the artistic models, identifying the possible commissioner of the work, determining the reason for its creation as well as its art historical and cultural historical significance. The book is bilingual – Czech and English – and contains extensive visual supplement.
Note
  • Publikace vznikla jako součást řešení projektu Grantové agentury ČR, reg. č. 14-36521G (Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání).
Department FF MU
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Zuzana Frantová
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
embargoed access
Hereza a loajalita: slonovinový Diptych z pěti částí z pokladu katedrály v Miláně
Page Chapter number Title
9-10 Předmluva | pdf icon Foletti, Ivan
11-12 I. | Úvod | pdf icon Frantová, Zuzana
13-20 II. | Hledání místa objektu v dějinách umění | pdf icon Frantová, Zuzana
35-37 III. | Doba, místo a styl | pdf icon Frantová, Zuzana
38-51 IV. | Od hledání funkce ke stanovení umělecké úlohy | pdf icon Frantová, Zuzana
52-69 V. | Diptych z pěti částí jako manifest ortodoxie | pdf icon Frantová, Zuzana
70-71 VI. | Závěr | pdf icon Frantová, Zuzana
72-73 Doslov | pdf icon Kessler, Herbert L.
74-92 Katalog narativních scén | pdf icon Frantová, Zuzana
Heresy and loyalty: the ivory Diptych of Five Parts from the cathedral treasury in Milan
Page Chapter number Title
95-96 Preface | pdf icon Foletti, Ivan
97-99 I. | Introduction | pdf icon Frantová, Zuzana
100-107 II. | Seeking the place of the object in art history | pdf icon Frantová, Zuzana
108-124 III. | Time, place and style | pdf icon Frantová, Zuzana
125-139 IV. | From seeking a function to setting artistic role | pdf icon Frantová, Zuzana
140-158 V. | The Five-Part Diptych as a manifestation of orthodoxy | pdf icon Frantová, Zuzana
159-160 VI. | Conclusion | pdf icon Frantová, Zuzana
161-162 Afterword | pdf icon Kessler, Herbert L.
163-183 Catalog of the narrative scenes | pdf icon Frantová, Zuzana
Page Chapter number Title
184-201 Bibliografie = Bibliography | pdf icon Frantová, Zuzana
hidden-section Seznam ilustrací
Page Chapter number Title
202-206 Seznam ilustrací | pdf icon Frantová, Zuzana
hidden-section List of illustrations
Page Chapter number Title
207-211 List of illustrations | pdf icon Frantová, Zuzana
Page Chapter number Title
214-252 Obrazová příloha = Illustrations | pdf icon Frantová, Zuzana