Jasnější obrysy příběhu centrální Českomoravské vrchoviny ve 12.–13. století?

Title: Jasnější obrysy příběhu centrální Českomoravské vrchoviny ve 12.–13. století?
Source document: Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor. Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku : archeologie, geochemie a rozbory sedimentárních výplní niv. Kličová, Jana (Translator). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 196-212
Extent
196-212
Type
Chapter
Language
Czech
Note
Obsahuje: Budování kulturní krajiny před rokem 1200 a rýžovnictví zlata -- Rudní hornictví a jeho podíl na zformování a podobě vrcholně středověké krajiny -- Hornicko-hutnické areály a vodní zdroje -- Otázka nezbytné neagrární výrobně-sídelní infrastruktury v zázemí dolů, úpraven a hutí -- Otázka zemědělských areálů v zázemí báňsko-hutnických center versus vlastní zemědělská produkce -- Když provoz dolů utichal
Rights access
embargoed access
License: Not specified license