Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Up | Next

Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999

Contributor: Měřínský, Zdeněk (editor)
Edition: 1. vyd.
Place of publication: Brno
Publisher: Masarykova univerzita
Publication year: 2001
Series: Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana; 1 (2000)
ISBN: 80-210-2547-6
Link to MU library catalogue: 000143527
Show more...
Rights access: open access

Table of contents:

7 Úvodem Měřínský, Zdeněk | pdficon
I. Pohansko u Břeclavi a jeho zázemí
9-19 Pohansko u Břeclavi po roce 1990 : příspěvek ke čtyřicátému výročí zahájení archeologických výzkumů Macháček, Jiří | pdficon
21-30 Předběžná zpráva o výsledcích archeologického výzkumu na jižním předhradí Pohanská u Břeclavi v letech 1991-1994 Vignatiová, Jana; Klanicová, Evženie | pdficon
31-37 Archeologické lokality z doby hradištní v zázemí hradiska Pohansko u Břeclavi Klanicová, Evženie | pdficon
39-62 Zpráva o archeologickém výzkumu Břeclav-Líbivá 1995-1998 Macháček, Jiří | pdficon
63-69 Antropologicko-lékařský výzkum kosterních pozůstatků z doby stěhování národů (Břeclav-Líbivá) : (předběžné sdělení) Horáčková, Ladislava; Vargová, Lenka; Macháček, Jiří | pdficon
71-90 Hradisko Břeclav-Pohansko a počátky Břeclavského hradu Měřínský, Zdeněk | pdficon
91-109 Osobitost velkomoravských šperků z Břeclavi-Pohanska Staňa, Čeněk | pdficon
111-125 Antropologická charakteristika staroslovanského obyvatelstva hradiště Pohansko u Břeclavi Drozdová, Eva | pdficon
127-132 Astronomické prvky v orientaci pohřebiště Břeclav-Pohansko Rajchl, Rostislav | pdficon
II. Lokality a slovanská hmotná kultura Čech, Moravy a Slovenska
133-142 Archeologie násilného zániku: pád Hradce u Němětic Lutovský, Michal; Michálek, Jan | pdficon
143-150 Železný česák z Pobedima Bialeková, Darina | pdficon
151-158 Slovanský predkresťanský kultový objekt v Moste pri Bratislavě Turčan, Vladimír | pdficon
159-184 Hradisko sv. Klimenta Menoušková, Dana | pdficon
185-197 Neznámé slovanské pohřebiště u Vranovic (okr. Břeclav) a jediné nálezy z něj pocházející Galuška, Luděk | pdficon
199-205 Specifika pozdně velkomoravské keramiky v Mikulčicích Kavánová, Blanka | pdficon
207-216 Keramika z Uherského Hradiště - technologický vývoj v 9. století Frolíková, Drahomíra | pdficon
217-230 Geofyzikální prospekce na výšinném hradisku v Chotěbuzi-Podoboře u Českého Těšína Hašek, Vladimír | pdficon
231 Seznam zkratek | pdficon
232 Seznam autorů | pdficon

Search


Advanced Search

Browse