Back matter

Source document: Postmodernismus : smysl, funkce a výklad : (jazyk, literatura, kultura, politika). Editor: Pospíšil, Ivo; Editor: Šaur, Josef; Editor: Zelenková, Anna. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012,
Type
Back matter
Rights access
open access
License: N/A
Document