Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Museologica Brunensia
2015, vol. 4, iss. 1

Year: 2015
Publication year: 2015
ISSN: 1805-4722 (print)
ISSN: 2464-5362 (online)

Table of contents:

3 Editorial | pdficon
Články – Articles
4-7 Lithuanian user perceptions of museum websites Mensch, Peter van; Šuminas, Andrius; Gudinavičius, Arūnas | pdficon
8-15 Fenomén izieb revolučných tradícií v socialistickom Československu Vitko, Martin | pdficon
16-21 Regional Museums in Russia: How to solve the accessibility problem? : museum network development strategy Kaulen, Maria; Chuvilova, Irina; Cherkaeva, Olga | pdficon
22-25 Duplicita zbierkových predmetov Senček, Richard R. | pdficon
Zprávy z konference – Conference news
26-28 Ohlédnutí za mezinárodní vědeckou konferencí Muzeo50 Jagošová, Lucie; Mrázová, Lenka | pdficon
29-31 Bratislava 21.–23. října 2014 Kirsch, Otakar | pdficon
32-34 7. ročník konference Muzeum a škola ve Zlíně aneb Muzeum ve filmu – Film v muzeu Petráková, Blanka | pdficon
35-36 Záměry a výstupy kolokvia V první linii... : inovativní přístupy v průvodcovské a lektorské činnosti Jagošová, Lucie | pdficon
Medailon
38-41 Příspěvek k dílu Josefa Kachlíka : výtvarná a osvětová činnost Chrástová, Lenka | pdficon
Muzejní kritika – Museum review
42-52 Výstavy Smrt a Smrtelné slasti v nové budově Národního muzea v Praze Havlová, Nikol | pdficon
53-57 Mykény a střední Evropa v MZM Knop-Kostková, Eliška | pdficon
58 Pravidla pro přispěvatele | pdficon
59 Technické specifikace a ceník inzerce 2015 | pdficon

Search


Advanced Search

Browse