Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou

Image
Author: Hus, Jan
Contributor
Nechutová, Jana (Editor)
Fuksová, Jana (Editor)
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2015
Extent
120 s.
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 431
ISBN
978-80-210-7873-4
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6346152
Description
  • Mistr Jan Hus je v této knize představen svými latinskými texty především jako polemik a univerzitní učitel. Z polemických spisů byl pro překlad zvolen projev proti Angličanu Johnu Stokesovi a tři traktáty proti prodeji odpustků. Z univerzitního působení Mistra Jana vzešlo několik promočních promluv, jsou zde podány ty, které dosud do češtiny překládány nebyly. Jsou zajímavé tím, že osobnost českého reformátora ukazují jinak, než jak o něm obvykle uvažujeme, a také svým svěžím jazykem a stylem. Vedle obou témat, která prozrazuje titul knížky, jsou zde dva texty teologického obsahu, ovšem s tehdy aktuálním společenským dosahem: kázání Jděte i vy na mou vinici a kvestie O třech pochybnostech. Texty jsou (s jedinou nepatrnou výjimkou) do češtiny přeloženy po prvé.
  • We introduce Jan Hus through his Latin texts primarily as a polemicist and as a university teacher in this book. From the polemical writings, we chose his address against the Englishman John Stokes and also three treatises against the sale of indulgences. University activities of Master Jan are represented by several graduation speeches; here we chose those not yet translated into Czech. They are interesting not only for depicting the personality of the Czech reformer in a different way than we usually view him but also for their fresh language and style. In addition to the two topics revealed in the title of book, two other texts were selected as well. These are the texts of theological kind which however had a very topical dimension back then: the preaching 'Go ye also into the vineyard' and the discourse 'On three doubts'. All texts included (with just one minor exception) are translated into Czech for the first time.
Note
  • Překlady, komentáře a poznámky Jana Nechutová a Jana Fuksová.
  • Kniha vychází díky podpoře Grantové agentury ČR v rámci projektu GA ČR 13-21620S "Magistri Iohannis Hus Opera omnia. Ediční projekt v rámci přípravy Husova výročí v roce 2015".
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
embargoed access
hidden-section Předmluva
Page Chapter number Title
7-11 Předmluva | pdf icon Nechutová, Jana; Fuksová, Jana
Kázání a polemiky
Page Chapter number Title
15-24 Ite et vos in vineam meam | pdf icon Hus, Jan
25-31 De tribus dubiis | pdf icon Hus, Jan
32-40 Contra Iohannem Stokes | pdf icon Hus, Jan
41-43 Contra cruciatam I : Pro salutacionis affectu | pdf icon Hus, Jan
44-46 Contra cruciatam II : Replica impugnans cruciatam, De bulla scripta de dubiosis | pdf icon Hus, Jan
47-50 Contra cruciatam III : Contra bullam pape de indulgenciis, Pax Cristi et fortitudo | pdf icon Hus, Jan
Promoční promluvy
Page Chapter number Title
53-57 Úvod k promočním promluvám | pdf icon Nechutová, Jana; Fuksová, Jana
58-64 Studuit agere | pdf icon Hus, Jan
65-72 Veniat cuculus | pdf icon Hus, Jan
73-77 Proice omnia ista | pdf icon Hus, Jan
78-81 Filius esto bonus | pdf icon Hus, Jan
82-88 Forcia adversis | pdf icon Hus, Jan
89-94 Si vultis nichil timere ... | pdf icon Hus, Jan
Přílohy
Page Chapter number Title
97-102 Příloha I : De tribus dubiis | pdf icon Hus, Jan
103-108 Příloha II : Odpustkové listiny papeže Jana XXIII | pdf icon Jan XXIII., antipapež
Page Chapter number Title
110-113 Dokumentační přílohy | pdf icon
hidden-section Seznamy
Page Chapter number Title
117-120 Seznamy | pdf icon Nechutová, Jana; Fuksová, Jana