Czech puppet theatre - tradition, legend, and reality: or, is contemporary Czech puppet theatre and endangered species?

Contributor
Krajník, Filip (Translator)
Source document: Theatralia. 2015, vol. 18, iss. 2, pp. 347-383
Extent
347-383
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type
Article
Language
English
License: Not specified license
Abstract(s)
This article reflects on the current state of Czech puppet theatre, discussing the position of puppet theatre in contemporary Czech society, set against a background of what is an often-overwhelming cultural heritage. The essay uses historical inquiry and rhetorical interrogation to set out before readers some of the thorny problems that need to be solved before a foundation can be established on which the future of Czech puppetry can be based.
Document
References:
[1] BEZDĚK, Zdeněk. 1969. Kontinuita a diskontinuita [Continuity and Discontinuity]. Československý loutkař [The Czechoslovak Puppeteer] (1969): 5: 81–8.

[2] BEZDĚK, Zdeněk. 1983. Dějiny české loutkové hry do roku 1945 [A History of Czech Puppet Theatre up to 1945]. Praha: Divadelní ústav, 1983.

[3] ČESAL, Miroslav. 1983. Živý herec na loutkovém divadle [The Live Actor in the Puppet Theatre]. Praha: UKVČ, 1983.

[4] ČESAL, Miroslav. 1987. Kapitoly z historie českého loutkového divadla II [Chapters of a History of Czech Puppet Theatre II]. Praha: SPN, 1987.

[5] ČESAL, Miroslav. 1991. Úvahy o loutkařské dramaturgii [Reflections on Puppet Dramaturgy]. Praha: SPN, 1991.

[6] ČESAL, Miroslav. 1995. Kontinuita a diskontinuita II [Continuity and Discontinuity II]. Loutkař [The Puppeteer] (1995): 12: 270–3.

[7] ČESAL, Miroslav. 1996. Kontinuita a diskontinuita II [Continuity and Discontinuity II]. Loutkař [The Puppeteer] (1996): 1: 4–6; 2: 31–3.

[8] CÍSAŘ, Jan. 1978. Na křižovatce aneb Po Plzni 1977 – K postavení loutkového divadla ve společnosti [At a Crossroads, or After Pilsen 1977: On the Position of Puppet Theatre in Society]. 12 parts. Československý loutkař [The Czechoslovak Puppeteer] (1978): 1: 7; 2: 33; 3: 56; 4: 78; 5: 104; 6: 127; 7: 148; 8–9: 181; 10: 231; 11: 250; 12: 272.

[9] CÍSAŘ, Jan. 1985. Teorie herectví loutkového divadla [Theory of Puppet Theatre Acting]. Praha: SPN, 1985.

[10] DRÁBEK, Pavel. 2009. Anglické hry u našich loutkařů a naopak [English Plays and Czech Marionettists]. Divadelní revue [Theatre Review] (2009): 3: 27–44. A reworked English language version published as: 'English Comedy and Central European Marionette Theatre'. In Robert Henke and Eric Nicholson (eds.). Transnational Mobilities in Early Modern Theater. Farnham: Ashgate, 2014: 177–96.

[11] DUBSKÁ, Alice. 2000. Vedené divadlo (heslo) [The Led Theatre Company (an entry)]. In Eva Šormová (ed.): Česká divadla – encyklopedie divadelních souborů [Czech Theatres – Encyclopedia of Theatre Ensembles]. Praha: Divadelní ústav, 2000: 508.

[12] DUBSKÁ, Alice. 2000. Tradice je vědomím souvislosti [Tradition is an Awareness of Continuities]. Loutkař [The Puppeteer] (2000): 1: 13.

[13] DUBSKÁ, Alice. 2004. Dvě století českého loutkářství [Two Centuries of Czech Puppet Theatre]. Praha: AMU, 2004.

[14] DUBSKÁ, Alice, Nina MALÍKOVÁ, Jan NOVÁK and Marie ZDEŇKOVÁ. 2006. Czech Puppet Theatre Yesterday and Today . Praha: Divadelní ústav, 2006: 26–7, 34–8, 42–4, 50–9, 62–7.

[15] DVOŘÁK, Jan and Věra ELIÁŠKOVÁ et al. 2007. Karel Makonj a Vedené divadlo . [Karel Makonj and the Management of Theater]. Praha: Pražská scéna, 2007.

[16] ETLÍK, Jaroslav. 1999. Divadlo jako zakoušení [Theatre as Experiencing]. Divadelni revue [Thetre Review] (1999): 1: 3–30.

[17] HULEC, Vladimír. 2012. České loutkové divadlo na dějinné křižovatce [Czech Puppet Theatre at a Historical Crossroads]. Loutkař [The Puppeteer] (2012): 4: 164–7.

[18] HULEC, Vladimír. 2014. Ve znamení recyklací [Under the sign of Recycling]. Loutkař [The Puppeteer] (2014): 4: 22–7.

[19] JURKOWSKI, Henryk. 1957. Magie loutky [The Magic of the Puppet]. Transl. by Jana Pilátová. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1957.

[20] JURKOWSKI, Henryk. 2001. Konec specifik? [The End of Specifics?] Loutkař [The Puppeteer] (2001): 5: 202–4. Transl. from Polish by Jana Pilátová.

[21] JURKOWSKI, Henryk. 2004. Metamorfózy babkového divadla v 20. storočí [The Metamorphoses of the Puppet Theatre in the 20th Century]. Transl. by Renata Majerčíková and Ida Hledíková. Bratislava: Divadelní ústav, 2004.

[22] JURKOWSKI, Henryk. 2015. Překračovaní hranic vlastního druhu [Crossing the Boundaries of our own Species]. Loutkař [The Puppeteer] (2015): 2: 16–9. Transl. from English by Daniel Dolenský.

[23] KRATKÝ, Radovan. 1962. O mladých, starších a starých loutkařích [On the Young, Older and the Oldest Puppeteers]. Divadelní noviny [Theatre News] 1962: 5 (15. 5. 1962): 21–2.

[24] KYSELOVÁ, Eva. 2013. KALD – variacie na klasiku [KALD: DAMU's Department of Alternative and Puppet Theatre – A Variation on the Classics]. Loutkař [The Puppeteer] (2013): 3: 18–20.

[25] LAMKOVÁ, Hana. 2009. Černá hodinka 5 [The Blackout Hour 5]. Loutkař [The Puppeteer] 2009: 1: 12–7.

[26] LAMKOVÁ, Hana. 2009. Černá hodinka 6 [The Blackout Hour 6]. Loutkař [The Puppeteer] 2009: 6: 62–3.

[27] LEŠKOVÁ DOLENSKÁ, Kateřina. 2011. Loutkaři bez loutek? [Puppeteers without Puppets?]. Loutkař [The Puppeteer] (2011): 2: 75.

[28] LEŠKOVÁ DOLENSKÁ, Kateřina. 2014. České profesionální loutkové divadlo dnes [Czech Professional Puppet Theatre Today]. Loutkař [The Puppeteer] (2014): 1: 11–3.

[29] MAKONJ, Karel. 2014. O křehkosti spájení [On the Fragility of Bonding]. Loutkař [The Puppeteer] (2014): 4: 20–1.

[30] MALÍK, Jan. 1969. Matěj Kopecký – legenda a skutečnost [Matěj Kopecký: the Legend and the Reality]. Praha: Statni pedagogické nakladatelství, 1969.

[31] MALÍKOVÁ, Nina. 2011. Loutkařské Mirotice [The Puppeteers' Mirotice]. Loutkař [The Puppeteer] (2011): 4: 169.

[32] MALÍKOVÁ, Nina. 2012. Moderní české loutkářství a jeho ohlasy v Muzeu loutkařských kultur [Modern Czech Puppetry and the Responses in the Chrudim Puppetry Museum]. In Obrazy z dějin českého loutkářství. Praha/Chrudim: Arbor vita/Muzeum loutkařských kultur, 2012: 126–45.

[33] MALÍKOVÁ, Nina and Petr PAVLOVSKÝ. 2013. Společenská emancipace evropského loutkářství a jeho česká specifika [The Social Emancipation of European Puppetry and its Czech Specifics]. In Živé dědictví loutkářství [The Living Legacy of Puppetry]. Praha/Chrudim: Arbor vita/Muzeum loutkařských kultur, 2013: 40–6.

[34] MALÍKOVÁ, Nina. 2013. Modern Czech Puppets . In Strings Attached – The Living Tradition of Czech Puppets. Ohio: Columbus Museum of Arts, 2013: 40–65.

[35] NOVOTNÝ, Josef Alois. 1958. Bukurešť – Praha – Chrudim přesedat [Bucharest – Prague – Chrudim: All change!]. Československý loutkař [The Czechoslovak Puppeteer] (1958): 11: 242–5.

[36] OBRAZCOV, Sergej Vladimirovič. 1947. Herec s loutkou [An Actor with a Puppet]. Transl. by Jan Malík. Praha: Československý kompas, 1947.

[37] OBRAZCOV, Sergej Vladimirovič. 1955. Moje povolání [My Profession]. Transl. by Jan Malík and Emil Havlík. Praha: Orbis, 1955.

[38] POSNER, Dassia. N., Cladia ORENSTEIN and John BELL. 2014. The Routledge Companion to Puppetry and Material Performance . London/New York: Routledge, 2014.

[39] RICHTER, Luděk. 2000. Tradice a současnost [Tradition and the Present]. Loutkař [The Puppeteer] (2000): 3: 105–7.

[40] RICHTER, Luděk. 2013. Přelet nad Přeletem [Flying over the Flying Festival]. Loutkař [The Puppeteer] (2013): 6: 31–5.

[41] SMOLÍK, Robert. 2014. Zbabělost riskovat a zkoušet [Cowardice Take Risks and Try Things Out]. Loutkař [The Puppeteer] (2014): 4: 17.

[42] VAŠÍČEK, Pavel. 2014a. Loutkařská katedra DAMU – prvních 20 let (1952–1972), II. etapa (1956–1962), část 8 [The Puppetry Department of DAMU: the First 20 Years (1952–1972), the 2nd phase (1956–1962), part 8]. Loutkař [The Puppeteer] (2014): 4: 5–9.

[43] VAŠÍČEK, Pavel. 2014b. Loutkařská katedra DAMU – 20 let (1952–1972), II. etapa (1956–1962), část 9 [The Puppetry Department of DAMU: the First 20 Years (1952–1972), the 2nd phase (1956–1962), part 9]. Loutkař [The Puppeteer] (2014): 5: 7–10.

[44] VAŠÍČEK, Pavel. 2014c. Loutkařská katedra DAMU – 20 let (1952–1972), II. etapa (1956–1962), část 10 [The Puppetry Department of DAMU: the First 20 Years (1952–1972), the 2nd phase (1956–1962), part 10]. Loutkař [The Puppeteer] (2014): 6: 9–11.

[45] VITVAR, Jan. H. 2012. Kašpárek v kómatu [Kašpárek in a Coma]. Respekt.cz (2012): 7: 59–61.

[46] VOJTÍŠKOVÁ, Zuzana (ed.). 2013. Živé dědictví loutkářství [The Live Legacy of Puppets]. Praha: Akademie múzických umění, 2013.