Veronika Středová: Cesty českého historického myšlení ke strukturalismu ; Strukturalismus v českém historickém myšlení

Source document: Theatralia. 2016, vol. 19, iss. 1,
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type
Advertisement
Language
Czech
License: N/A
Note
  • Inzerované dílo: Středová, Veronika. Cesty českého historického myšlení ke strukturalismu. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, c2014. 194 s. ISBN 978-80-88030-08-9.
  • Inzerované dílo: Středová, Veronika. Strukturalismus v českém historickém myšlení. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, c2014. 175 s. ISBN 978-80-88030-10-2.
Document