Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Religio: revue pro religionistiku
2016, vol. 24, iss. 1

Publication year: 2016
ISSN: 1210-3640 (print)
ISSN: 2336-4475 (online)

Table of contents:

Studie – Articles
[3]-17 Probuzeni se vzpomínkou: inkubace v kultu Asklépia a její vliv na fungování paměti Glomb, Tomáš | pdficon
[19]-51 The modern forms of witchcraft in Zambia: an analysis of local witchcraft narratives in urban settings of Lusaka Mildnerová, Kateřina | pdficon
Rozhledy – Commentaries and discussions
[53]-63 Comment on Radek Kundt's "Contemporary evolutionary theories of culture and the study of religion" Wunn, Ina | pdficon
[65]-96 The origins of the Roman cult of Mithras in the light of new evidence and interpretations: the current state of affairs Chalupa, Aleš | pdficon
Zprávy – News
[97]-99 XXI. světový kongres IAHR "Dynamics of Religion: Past and Present" Novotný, František | pdficon
Recenze – Reviews
[101]-104 [Ostřanský, Bronislav, ed. Smrt, hroby a záhrobí v islámu: poslední věci člověka pohledem muslimských pramenů] Beláňová, Andrea | pdficon
104-106 [Bassett, Molly H. The fate of earthly things: Aztec gods and god-bodies] Kotryová, Lujza | pdficon
106-108 [Pals, Daniel L. Osm teorií náboženství] Kundt, Radek | pdficon
[109] Pokyny pro autory | pdficon

Search


Advanced Search

Browse