Slovosledné změny v bulharských a srbských evangelních památkách z 12. a 13. století

Image
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2016
Extent
144 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 450
ISBN
978-80-210-8338-7
Language
Czech
Description
  • Monografie se věnuje slovosledu v bulharských a srbských evangelních textech z 12. a 13. století. Slovosledné změny jsou registrovány jako varianty k textu staroslověnské památky zvané Mariánské čtveroevangelium, jsou srovnávány i s řeckým zněním evangelního textu. Autorka zkoumá, podle jakých principů je organizován slovosled v památkách ze 12. a 13. století a jestli se v něčem liší od slovosledu staroslověnských předloh a řeckého originálu. Věnuje se rovněž otázce, jestli se slovosled v těchto mladších památkách vyznačuje nějakými novějšími jazykovými rysy a zdali jsou přítomny příznaky pronikání nějakých nových slovosledných modelů, nebo zda se zachovávají rysy spíše archaické.
  • This monograph explores word order transformations in some Bulgarian and Serbian Church-Slavonic gospel transcriptions. The changes in word order in these texts are registered as variants to an Old Church-Slavonic text (Codex Marianus) and to the text of Old Greek New Testament. The publication discovers the principles on which the word order in the texts from the 12th and 13th century was organised and finds some differences from the word order in Old Church-Slavonic language. It also focuses on the question of occurrence of some new, progressive tendencies, and new, different word order models.
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Rights access
embargoed access
hidden-section Předmluva
Page Chapter number Title
7-8 Předmluva | pdf icon Krejčová, Elena
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
9-12 Úvod | pdf icon Krejčová, Elena
Page Chapter number Title
13-14 Excerpovaná literatura (v abecedním pořadí) | pdf icon Krejčová, Elena
Page Chapter number Title
15-62 1. | Princip regresivního řazení větných členů | pdf icon Krejčová, Elena
Page Chapter number Title
63-74 2. | Tendence ke kontaktní posloupnosti větných členů | pdf icon Krejčová, Elena
Page Chapter number Title
75-92 3. | Aktuální členění větné | pdf icon Krejčová, Elena
hidden-section Rytmické faktory
Page Chapter number Title
93-110 4. | Rytmické faktory | pdf icon Krejčová, Elena
hidden-section Stylistické faktory
Page Chapter number Title
111-115 5. | Stylistické faktory | pdf icon Krejčová, Elena
Page Chapter number Title
116-119 6. | Ostatní slovosledné změny | pdf icon Krejčová, Elena
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
120-133 7. | Závěr | pdf icon Krejčová, Elena
hidden-section Summary
Page Chapter number Title
134-136 8. | Summary | pdf icon Krejčová, Elena
hidden-section Bibliografie
Page Chapter number Title
137-143 Bibliografie | pdf icon Krejčová, Elena
hidden-section Použité zkratky
Page Chapter number Title
144 Použité zkratky | pdf icon Krejčová, Elena