Obyvatelská jména v současné češtině a bulharštině

Author: Krejčí, Pavel
Source document: Opera Slavica. 2016, vol. 26, iss. 4, pp. 71-78
Extent
71-78
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type
Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document
References:
[1] AVRAMOVA, C. Slovoobrazuvatelni tendencii pri săštestvitelnite imena v bălgarskija i češkija ezik v kraja na XX vek . Sofija 2003.

[2] AŽ – Malá ilustrovaná encyklopedie . Praha 1999.

[3] DANEŠ, F., DOKULIL, M., KUCHAŘ, J. a kol. Tvoření slov v češtině 2. Odvozování podstatných jmen . Praha 1967.

[4] HOLUB, J. – KOPEČNÝ, F. Etymologický slovník jazyka českého . Praha 1952.

[5] LIŠČÁK, V. Státy a území světa . Praha 2009.

[6] LUTTERER, I. – ŠRÁMEK, R. Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku . Havlíčkův Brod 2004.

[7] REJZEK, J. Český etymologický slovník . Voznice 2001.

[8] SLOVNÍK SPISOVNÉ ČEŠTINY pro školu a veřejnost . Praha 1994; 2000.

[9] SLOVNÍK SPISOVNÉHO JAZYKA ČESKÉHO I . Praha 1989.

[10] ŠTÍCHA, F. Názvy osob jako obyvatel (názvy obyvatelské) . In: Kapitoly z české gramatiky. Ed. F. Štícha. Praha 2011, s. 233–252.

[11] ŠTÍCHA, F. a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny . Praha 2013.