Český monografický příspěvek k problematice pasivizace aktivních konstrukcí